Vår historia

Cheyenne Röckner, CEO

Vår historia började 2008 med att vi lade en helt ny strategisk kurs

Entreprenören Fredrik Röckner hade mångårig erfarenhet som egen företagare innan vi valde att starta upp bolaget RadioControl SMD AB. Redan som 24 åring grundade han skeppsfurneringsbolaget Lysekils Skeppshandel från två tomma nävar. Han hade arbetet för ett svenskt rederi inom internationell sjöfart för kemtankers. Fredrik satte affärsplanen och hyrde in sig i ett litet kontor ovanför dåvarande teknikföretaget irab som hade utvecklat och sålt radiostyrningssystem för tung industri sedan mitten av 80-talet. 2004 lämnade Fredrik skeppsfurneringsbranschen helt och började vidareutbilda sig inom industriella trådlösa systemlösningar. Fredrik och ägaren för bolaget irab hade genom åren lärt känna varandra väl och 2005 valde irab slutligen att anställa Fredrik som strategisk försäljningschef för hela Norden. 2007 såldes bolaget irab till en större koncern. Idag är Fredrik vår arbetande styrelseordförande, han sätter vår strategiutvecklingsplan och ansvarar för försäljning och produktutveckling.

Mitt teknikintresse väcktes tidigt då jag växte upp i en teknikfamilj. Min far Allan Flodén var teknisk direktör för dataföretaget IBM och en flitig radioamatör på fritiden. En hobby som gav dåtidens tekniknördar möjlighet chatta och skicka små meddelanden trådlöst till varandra över hela världen. Vårt gemensamma intresse var också att leka med siffror. IBM flyttade runt vår familj mellan olika världsdelar, min uppväxt och skolgång kantades oftast av att jag var ny i klassen. Efter universitetsstudier i Sverige valde jag att börja jobba för American Airlines. Det slutade med att jag blev rekryterad till ett bolag i USA och flyttade dit 1991, bolaget behövde en flerspråkig Svensk ”bilingual”. Slutligen hamnande jag på ett advokatkontor med arbetsuppgifter som omfattade utredningsarbete. Efter 7 år flyttade jag tillbaka till Sverige, jag väntade mitt första barn. Valde att vidareutbilda på polishögskolan i Stockholm och blev programledare för Kriminalvårdens klass 1 anstalter och arbetade sedan som Statligt anställd i 10 år. Idag ansvarar jag för den dagliga driften samt att genomföra bolagets strategi.

 • 2009

  Vi valde att anställa en servicetekniker redan den 1 januari 2009

  Vår första anställda medarbetare kom även han från irab. Han hade arbetat i många år med elektronik och hade bred kompetens inom allt som omfattade industriell radiostyrning. Fredrik tog kontakt med det Italienska bolaget Autec Safety remote control och samarbete inleddes. RadioControl SMD blev nu Exklusiv distributör för Autec produkterna som omfattar säkerhetsklassade radiostyrningssystem i Sverige och distributör i Norden.

 • 2008

  I liten skala iordningställdes kontor och verkstad i Lysekil

  Allt skulle vara klart till den 1 Januari 2009 för att lansera det nya bolaget inom industriell radiostyrning. Vi hade många idéer, dock osäkra på hur marknaden skulle reagera. Vi hade ingen aning om vår strategi och affärsplan skulle hålla över tid. Vi hade ändå modet och valde att pantsätta och sälja det som kunde säljas. Vi beslutade att jag skulle arbeta extra parallellt och lyckades mejsla in ett schema med tre olika jobb. Vår budget visade att vi inte kunde ta ut lön från vårt nystartade bolag de kommande första två åren. Fredrik sade upp sin trygga anställning och skulle vara fri lagom till årsskiftet. Vår vision för vårt nystartade bolag var att göra skillnad och är än idag vår viktigaste policy. Det som främst drevs oss att starta bolaget var att Fredrik förstod vad slutanvändaren efterfrågade och mycket av det som efterfrågades saknades. Kunde vi erbjuda den servicen?

 • 2010-2011

  Produktutveckling och nyanställningar

 • 2012

  Radiologic för TMA och Ljuspilsskyltar med VMS tavla

  Produktfamiljen inom Radiologic var delvis klar 2012, dock behövde vi en bra applikation för systemet som visade prestandan fullt ut. Vi fick i uppdrag att utveckla en komplett Ljuspilstavla åt ATA Bygg och markprodukter i Sollentuna. Syftet vara att använda ett genomsam hydrauliksystem för både tavla och TMA skydd. Utvecklingsarbetet genomfördes genom att även ta fram allt. Helt ny aluminiumkonstruktionen, hydraulik inkl. pump, el-ställdon samt nödvändiga ingående delar som LED lampor, automatic/elskåp, batterier och förvaringsbox och systemets logik med RL-PRIO och RL-Display. Produktion och leverans genomfördes av totalt 25 kompletta enheter benämnda Lux-Dux och vi hade äntligen fått ut den första serien av Radiologic-produkter ut i fält.

 • 2013-2014

  Produktutvecklingsåren

  Produktfamiljen SMD fick en total genomlysning, allt reviderades för att möta marknadens behov. Radiologic vidareutvecklades och flera tunga projekt som omfattade testsystem för LKAB som omfattade optimering av malmutlastning och tillverkaren AB P.J. Jonsson & Söner "JONSSON" inom bergmaterialindustrin med ett produktionsdiagnostiksverktyg med som omfattar all logik som Radiologic kan erbjuda idag. Projekt som idag lever och ständigt vidareutvecklas. Flera projekt för Autec produkter avslutades till OEM kunder och påbyggare. Personalstyrkan utökades med en teknisk chef och en tekniker, formaliserade avtal med konsulter genomfördes.

 • 2015

  Ökad tillväxt efter utvecklingsåren

  Nya projekt för OEM kunder inom Autec-systemen startades upp, testsystem levererades. Utvecklingsarbetet för Radiologic från 2013-2014 började nu leda till en del avrop samt teknikplattformen ledde till nya projekt för vår logiska intelligenta radiostyrning.

 • 2016

  Nyanställningar, ny företagsprofil med användarvänlig hemsida för all media genomfördes

  Ett bra år som gav oss bekräftelse på att vår strategi fungerar. Flera nya leveransavtal har genomförts och vår prognos för 2017-2020 förväntas nå en tillväxt på 40%.