Om Oss

RadioControl SMD AB startades hösten 2008.

Företagets namn valdes för att signalera uppfinningsrikedom inom elektronik och vilken konstruktion bolagets produkter är uppbyggda av.

Bolaget utvecklar, tillverkar och levererar industriella radiostyrningssystem till alla typer av mobila och stationära applikationer.

Genom åren har två produktfamiljer vidareutvecklats och nyutvecklats, produkter som idag benämns SMD och RL.

Produktfamiljen SMD är en förkortning av ytmonterade komponenter och produktfamiljen RL är ett helt eget produktnamn för produktfamiljen RADIOLOGIC.

SMD produkternas vidareutveckling påbörjades 2009, primärt för att höja flexibiliteten för produkternas teknikplattform för tillverkning av robusta trådlösa handburna radiostyrningshandsändare - anpassade för olika passagesystem, portar, grindar, bommar eller andra mobila maskiner som kunder efterfrågar för enklare ON/OFF funktioner.

Radiologic produkternas erbjuder intelligenta, händelsestyrda, programmeringsbara och robusta industriella radiostyrningssystem anpassade för att klara att sammanbinda styrsystem över längre avstånd utan att kommunikationen går via tredje part samt att kunderna har full kontroll över sin mjukvara och dess kostnader i de maskiner/applikationer de levererar.

Utöver bolagets egna produkter formaliserades samarbetsavtal 2009 mellan bolaget och den italienska radiostyrningstillverkaren Autec Srl. som omfattar full exklusivitet för det italienska bolagets produkter i Sverige.

AUTEC är en ledande tillverkare av industriell radiostyrning, med tillgängliga säkerhetsfunktioner som används för att fjärrstyra mobila eller stationära positioneringsmaskiner för otaliga applikationer inom konstruktion, industri, materialhantering och logistik. RadioControl SMD ABs primära uppdrag omfattar att ansvara för alla nödvändiga förstudier, behovsanalyser, nyförsäljning och service/support för nödvändig eftermarknad samt all produktionsplanering för Svenska OEM kunder.

Affärsidé, vision och kärnvärden

Bolagets vision; Att vara ledande inom industriell radiostyrning, med respekt för naturen, innebär att vi ständigt letar efter ännu mer innovativa och hållbara lösningar för våra produkter. Det handlar bland annat om att använda återvunna och ekologiska material, att utveckla uthålliga produkter som kan användas och uppskattas av generationer.

Bolagets kärnvärden är; funktion och kvalité, genom att tillverka på naturens villkor, utveckla elektronik och nödvändiga tillbehör med kvalitet som håller över generationer; ställa hårda krav på oss själva och våra leverantörer; samt genom att inspirera fler att upptäcka miljövinsterna för minskat användande av ändliga resurser som onödig installation av kablar skapar och alla dess positiva effekter för människa och natur som trådlös funktionskommunikation ger tillbaka hoppas vi att vi kan lämna vårt basläger – vår plats i naturen och omvärlden – i bättre skick än vi hittade det.

Vår affärsidé; att driva utveckling, tillverkning, inköp, lagerhantering och försäljning av elektronikkomponenter och kundanpassade radiostyrningssystem med huvudsaklig inriktning på tung industri.


Bidraga till att uppfylla åtminstone följande av FN:s klimatmål


  • 8.4 (Förbättra resurseffektiviteten i konsumtion och produktion)

  • 9.4 (Uppgradera all industri och infrastruktur för ökad hållbarhet)

  • 11.6 (Minska städers miljöpåverkan)