Mottagare_SMD700_40MHz_433 MHz

Mottagare för inbyggnad på 35mm DIN skena, lämplig för alla våra fjärrstyrningar inom äldre frekvensområden 40 och 433MHz, utöver befintlig integrerad programmerbar radiomodul för 433MHz, 4

Väggmonterad mottagare - SMD 700 är väl beprövad genom åren. Konstruktionen är från början av 80 talet och har levererats till mängder av olika applikationer. Systemet är anpassad för att k

Vår robusta väggmonterade SMD mottagare har 8 reläutgångar och kan bestyckas för 12-24 eller 230V. Mottagaren är väl beprövad för olika industriella applikationer genom åren. Produktk