RL-Router kopplar samman era olika system med varandra, tolkar och samlar in data och mätvärden, hanterar larm
och avvikelser. Systemet kan samla in produktionsstatistik från maskiner i fält eller i en fabrik och presentera den för
maskinägaren eller den driftsansvarige.

Om er maskin idag har ett styrsystem är det troligt att det går att få ut produktionsdata, mätvärden, larm och varningar
men ofta är det komplicerat och inte särskilt praktiskt för maskinoperatören att få åtkomst till dessa, kanske finns
det flera oberoende PLC och styrkretsar som idag inte kommunicerar med varandra och därför gör det svårt att få en
bra överblick över hur maskinen mår och presterar. Med RL-Router kan ni koppla samman system med olika
protokoll och samla all intressant data till en lokal eller molnplacerad databas. Detta kan sedan presenteras för
behörig personal, i realtid och/eller som insamlad statistik.

RL-Router är en del i Radiologic-familjen och kan därför även samla in mätvärden trådlöst från flera olika maskiner i
en fabrik eller ett arbetsområde och ge en samlad lägesbild för samtliga oavsett maskintillverkare. För OEM-lösningar
kan ofta RL-Router, ev. i kombination med en eller flera RL-PRIO, fungera som ett komplett styrsystem och helt
ersätta annan PLC-utrustning.

Med en anslutning till RL-databas får ni hjälp av oss att skapa en
säker lagring av era produktionsdata för åtkomst via t.ex. webben
eller med direktkoppling till produktionsstyrnings-/ faktureringsprogram.
Att hålla koll på t.ex. drifttid, bränsleförbrukning, serviceintervaller
och inte minst en maskins geografiska position kan spara
mycket pengar för en maskinägare.

Radiologic passar både för specialanpassade OEM-lösningar och
för eftermontering i t.ex. befintliga produktionslinjer.

 

 

ParameterMinTypMaxEnhetAnmärkning
Strömförsörjning
Spänning, VIN9,035,0VDC
Effektförbrukning, PVin2W
Strömförbrukning, IVin

VIN = 12 V

VIN = 24 V

 

 

 

 

170

85

 

 

 

mA

mA

 

 

 

Ingångar
Låg signal, VIL1,8VDC
Hög signal, VIH7,035,0VDC
Ingångsimpedans50kohm
Utgångar
Matningsspänning, VLOAD4,535,0VDC
Utspänning, VQ0.0 – VQ0.1VLOAD-0,5VLOADVDC
Belastning, Q0.0 – Q0.11,0A
Radio
Frekvensområde433,050434,790MHz
Antal kanaler69
Kanalseparation25kHz
Datahastighet4800bit/s
Uteffekt10mW+10 dBm
Ethernet
Hastighet10/100Mbit
Funktioner/Protokoll

 

TCP/IP, UDP/IP, DHCP, HTTP, OpenVPNYtterligare protokoll är möjliga i kundanpassad mjukvara
GSM
Frekvensband

GSM/GPRS/EDGE

UMTS/HSPA+

 

900/1800

900/2100

 

MHz

MHz

Generellt
Temperatur-20+65°C
Fuktighet95%RHIngen kondensation
Anslutningar
Strömförsörjning

In-/Utgångar

Seriellt gränssnitt

Antenn, radio

Antenn, GSM

SIM-kort

Ethernet

2 polig skruvplint, max 2,5 mm2

5 polig skruvplint, max 2,5 mm2

6 polig skruvplint, max 1,5 mm2

RP-SMA

RP-SMA

Mini SIM

RJ45

 

 

 

 

15×25 mm

 

Seriellt gränssnitt för lokal expansion finns som standard. Max kabellängd 1 m.

Elektromagnetisk kompatibilitet
R&TTE

LVD

EMC

EN 300220-2, EN 301489-1, EN 301489-3, EN 50371

EN 60950-1

EN 55022, EN 61000-4

Hårdvaruoptioner

Inga hårdvaruoptioner tillgängliga i dagsläget.

Mjukvaruoptioner

I/O expansion

Expansion till 12 eller 22 in-/utgångar kan fås i kundanpassad mjukvara.

MODBUS

MODBUS master/slav kan levereras som option i kundanpassad mjukvara.

MODBUS/TCP

MODBUS/TCP master/slav kan levereras som option i kundanpassad mjukvara.