RL-Kabelersättare – Ny även med RS485 för MODBUS

Kabelersättning, ”Cut your cables”, med två st. RL-PRIO kan ni oftast ersätta en eller flera kablar.
Räkna gärna ut vad en kabel i en industribyggnad kostar när den är beställd, inköpt, monterad och ansluten av en
elektriker eller tekniker, det drar snabbt iväg med dolda och synliga kostnader, glöm inte kostnaden för all dokumentation
på kort och lång sikt. Detsamma gäller utomhus, vad kostar ett 100 meter långt kabeldike med schaktning, ev.
grävtillstånd från markägare, kabelskydd, återfyllnad mm? RL-PRIO betalar sig snabbt och kan monteras
omgående, många gånger kan vi programmera och skicka enheterna samma eller påföljande dag.

RL-PRIO enheter (PLC radio) kan nu bestyckas med expansionskort (RL-MB) som ger dig RS485 MODBUS (Master eller Slave).

RL-PRIO-MB
RL-PRIO nu även med MODBUS