RL-accsess för säkra passagesystem – fjärrstyrning – industriportar – grindar – bommar

I takt med att våra handelshamnar färdigställs för att nå de högt ställda kraven för ISPS-koden för SJÖFARTSSKYDD eller annan industri  har vi på RadioControl SMD AB utvecklat ett helt nytt unikt passagesystem som vi benämner RADIOLOGIC [RL-access] för att möte behov och direktiv.

Hög säkerhet efterfrågas alltmer idag, det gäller även all övrig industri. 2014 påbörjades vår förstudie och behovsanalys som ledde oss till tre års vidareutvecklingsarbete av vårt befintliga unika RADIOLOGIC system. sommaren 2017 efter hårda testkörningar var vi klara. Utöver systemets logik och flexibilitet för kundanpassade systemlösningar så valde vi även att bli först med trådlös laddning för handsändaren.

 

RL-access
Radiostyrning radiologic med trådlös laddning – Qi –

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Har du funderingar hur RL-access ger höjd säkerhet vad det gäller passagesystem för grindar, bommar och industriportar, tveka inte att kontakta oss så berättar vi mera.

Vänligen ta del av nedanstående underlag för mer information.

 

För vidare information, vänligen kontakta följande kontaktpersoner:

Fredrik Röckner | President & COO | 070 308 90 31 | fredrik.rockner@radiosmd.se

Peter Langåssve | CTO | 070 308 96 83 | langassve@radiosmd.se