RL-accsess för säkra passagesystem – industriportar – grindar – bommar

I takt med att våra handelshamnar färdigställs för att nå de högt ställda kraven för ISPS-koden för SJÖFARTSSKYDD har vi på RadioControl SMD utvecklat ett helt nytt unikt passagesystem som vi benämner RADIOLOGIC [RL-access].

RL-access
RL-accsess

RadioControl SMD AB har de senaste 9 åren utvecklat ett helt nytt tänk hur vi tänker oss att vi kan bidraga till att höja säkerheten vad det gäller passagesystem för grindar, bommar och industriportar.

Vänligen ta del av nedanstående underlag för mer information.

För vidare information, vänligen kontakta följande kontaktpersoner:

Fredrik Röckner | President & COO | 070 308 90 31 | fredrik.rockner@radiosmd.se

Peter Langåssve | CTO | 070 308 96 83 | langassve@radiosmd.se